Коляденко Світлана Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Коляденко Світлана Василівна

КОЛЯДЕ́НКО Світлана Василівна (25. 03. 1961, с. Строїнці Тиврів. р-ну Вінн. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2010), проф. (2011). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1983), де відтоді й працювала; від 1989 – у Вінн. аграр. ун-ті: 1998–2002 – заст. декана облік.-фінанс. ф-ту з навч. роботи, від 2007 – зав. каф. екон. кібернетики. Наук. дослідження: регіон. економіка, інформ. технології в економіці та освіті, проектування системи дистанц. навч. на основі формалізації пізнавал. діяльності лю­­дини та використання методів штуч. інтелекту.

Пр.: Менеджмент підприємств з пе­­реробки сільськогосподарської продук­ції: Навч. посіб. 2002 (співавт.); Агропро­мисловий комплекс України: проблеми і перспективи. 2008; Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід. 2012 (співавт.); Математичні методи економічного ана­­лізу. 2012 (співавт.); Оптимізаційні ме­­тоди вирішення сучасних економічних задач. 2012 (співавт.); усі – Вінниця.

А. М. Подолинний

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. М. Подолинний . Коляденко Світлана Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4247 (дата звернення: 22.10.2021)