Комариця Йосип Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Комариця Йосип Дмитрович

КОМАРИ́ЦЯ Йосип Дмитрович (18. 03. 1934, с. Сколошів Перемишл. воєвод­ства, Польща) – хімік. Канд. хім. (1969), д-р фармацевт. (1990) н., проф. (1996). Закін. Львів. мед. ін-т (1958), де й працює від 1962 (нині ун-т): від 1991 – проф. каф. фармацевт., орган. і біоорган. хімії. 1958–62 – в Івано-Фр. аптекоуправлінні. Синтезує та вивчає реакц. здатність азо­лідин-2,4-ді­онів, їхніх аналогів і конденсов. похідних; запро­­понував спосіб тіонування низки гетероцикліч. оксосполук.

Пр.: Превращения некоторых гетероциклических оксосоединений в их тиоаналоги // ЖПХ. 1967. № 6 (спів­авт.); Получение и свойства 4-иминотиазолидона-2 // ХГС. 1968. № 3; Orga­nic chemistry. Lviv, 2001; Досліджен­­ня протизапальної активності деяких 4-N,4-S-аналогів 5-ілідентіазо­лідин-2,4-діону, тіазоло[4,5-b]піридинів і тіа­золо[4,5-b]піранів // Сучасні проблеми створення, дослідж. та апробації лікар. засобів. 2009. № 3 (спів­авт.); Синтез деяких [4,5-в]піридинів та вивчення їх протипухлинної активності // Зб. наук. пр. 12-ї наук. конф. «Львів. хім. читання». Л., 2009 (спів­авт.).

Літ.: Професори ЛНМУ.

Б. С. Зіменковський, Р. Б. Лесик


Покликання на статтю
Б. С. Зіменковський, Р. Б. Лесик . Комариця Йосип Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4251 (дата звернення: 28.09.2021)