Агентство США з міжнародного розвитку — Енциклопедія Сучасної України

Агентство США з міжнародного розвитку

АГЕ́НТСТВО США З МІЖНАРО́ДНОГО РО́ЗВИТКУ (АМР США) – головна установа у складі Уряду США, яка надає технічну та фінансову допомогу країнам світу. Засн. 1961. В Агентстві розроблено різноманітні програми безпосеред. допомоги та тех. підтримки, що розглядаються як спрямовані передусім на сприяння розвитку економіки, зміцнення демократії, надання гуманітар. допомоги, охорону здоров'я та захист довкілля. АМР США тісно взаємодіє з ін. уряд. установами США, приватними добровіл. орг-ціями, міжнар. донорами, а також місцевими неуряд. орг-ціями та відповідними держ. установами тих країн, яким надається допомога. Місії АМР США, штаб-квартира якого знаходиться у Вашинґтоні, функціонують на 5-ти континентах. Від 1992 Місія АМР США функціонує в Україні, Білорусі та Молдові і розробляє та впроваджує у життя програми допомоги цим країнам у процесі переходу до ринк. економіки та плюралістичного, прозорого сусп-ва. Гол. офіс знаходиться у Києві. Для виконання цих завдань в Україні АМР США сформулювало три заг. стратегічні цілі: створення всеосяжної ринк. економіки, допомога у розвитку ін-тів та механізмів політ. системи, побудованої на принципах демократії і участі громадян, та допомога в реформуванні соц. сектору з метою послаблення труднощів перехідного періоду для найбільш незахищених членів сусп-ва.

Т. Баб'юк, Ю. Зарицький


Покликання на статтю