Агросфера — Енциклопедія Сучасної України

Агросфера

АГРОСФЕ́РА (від агро… і сфера) – частина біосфери, що становить сукупність територій, на яких домінують культурні рослини, свійські тварини, оброблені ґрунти і пов’язані з ними організми (бур’яни, комахи, гриби, мікроорганізми, віруси, тваринний світ тощо). До А. входять також луки, пасовища, сільс. поселення. А. включає всі типи агроландшафтів, агробіоценозів і агроекосистем. А. не тільки біологічна, але й соц. категорія, гол. джерело забезпечення насел. продовольством та сировиною харч. і легкої пром-сті; середовище існування значної частини населення. Перші острівці А. виникли внаслідок неолітич. революції бл. 8–10 тис. рр. до н. е., в Україні – це трипільська культура. Характеризується збідненою біол. різноманітністю (домінують 4–5 видів культур. рослин, 2–3 види свійс. тварин). Потребує постійних значних витрат антропоген. енергії (у доіндустр. епоху переважно живої сили, в індустр. – викопної). В Україні А. займає бл. 60 % території. Дослідж. закономірностей існування А., визначення шляхів зменшення протиріч її з біосферою і переходу на принципи сталого розвитку, наближення до умов ноосфери має велике значення для сучасності і майбутнього нашої країни. Вивченням особливостей становлення, існування і розвитку А. займається агроекологія.

Літ.: Ситник К. М. и др. Словарь-справочник по экологии. К., 1994; Созінов О. О. Проблеми агросфери і навколишнього середовища в контексті сталого розвитку. К., 1998.

О. О. Созинов

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
О. О. Созинов . Агросфера // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42604 (дата звернення: 16.05.2021)