Комарницький Віталій Мар’янович — Енциклопедія Сучасної України

Комарницький Віталій Мар’янович

КОМАРНИ́ЦЬКИЙ Віталій Мар'янович (15. 03. 1964, с. Трудолюбівка, нині Куку­рудзя­не Нижньогір. р-ну, АР Крим) – правознавець. Д-р юрид. н. (2012), проф. (2013). Закін. Хар­­ків. інж.-буд. ін-т (1986), Луган. ін-т внутр. справ МВС України (2001). Працював в Упр. внутр. справ Луган. обл. (1986–93); у 1993–2002 – пом. ректора, 2002–06 – проректор, 2006–07 – нач. центру післядиплом. освіти, від 2007 – ректор Луган. ун-ту внутр. справ. Досліджує проблеми екол. безпеки.

Пр.: Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні. Лг., 2002; Екологічне право: Навч. по­­сіб. Лг., 2005 (спів­авт.); Екологічне пра­­во України: Підруч. К., 2005 (спів­авт.); Право спеціального природокористування. Лг., 2011; Деякі питання застосу­вання спеціальних дозволів на ко­­рис­тування надрами (правовий аспект) // Віче. 2012. № 18.

С. В. Єськов


Покликання на статтю