Комарницький Іван Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Комарницький Іван Федорович

КОМАРНИ́ЦЬКИЙ Іван Федорович (15. 05. 1941, с. Пилипи-Хребтівські, нині Новоушиц. р-ну Хмельн. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1990), проф. (1991). Закін. Чернів. ун-т (1967), де й працював: 1981–2010 – зав. каф. екон. теорії та менеджменту, водночас 1997–2006 – декан екон. ф-ту. Наук. дослідження: система екон. інтере­сів, її трансформація в умовах перехід. економіки; методол. проб­­леми екон. теорії; становлення ринк. екон. механізму в Україні.

Пр.: Взаимодействие и противоречия экономических интересов социализма. К.; Л., 1990; Планування на макро- та мікрорівні: прогнози Й. Шум­­петера і реальність // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Економіка. 1998. Вип. 25 (спів­авт.); Валютно-фінансовий аспект гло­­балізації національної економіки // Стра­­тегія екон. розвитку в умовах глобалізації. К., 2001 (спів­авт.); Інвестиційна діяльність комерційних банків. Чц., 2004 (спів­авт.); Антикризове управління підприємництвом: теорія та практика: Навч. посіб. Чц., 2010.

І. В. Губатюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. В. Губатюк . Комарницький Іван Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4264 (дата звернення: 25.10.2021)