Адміністрація Президента України — Енциклопедія Сучасної України

Адміністрація Президента України

АДМІНІСТРА́ЦІЯ ПРЕЗИДЕ́НТА УКРАЇ́НИ – постійно діючий орган, який утворює Президент України, щоб забезпечити здійснення своїх повноважень глави держави. Гол. завдання А. П. У. – організац., правове, консультат., інформ., експертно-аналіт. забезпечення діяльності Президента. Функціонує від 13 грудня 1991. Функції та структура А. П. У. кілька разів змінювалися. Нині А. П. У. діє відповідно до Положення, затвердж. Указом Президента України від 19 лютого 1997: здійснює аналіз процесів, що відбуваються в Україні, та готує Президентові пропозиції за результатами аналізу; забезпечує діяльність консульт.-дорад. органів при Президентові; розробляє пропозиції з питань кадр. політики Президента; здійснює експертизу законів України, що надходять на підпис Президентові; організовує контроль за виконанням законів України, указів та розпоряджень Президента; виконує ін. функції щодо забезпечення конституц. повноважень глави держави.

Кер-во А. П. У. до липня 1994 здійснював безпосередньо Президент України. Від липня 1994 запроваджено посаду Глави А. П. У., якого призначає та звільняє з посади Президент. У структурі А. П. У. діють: упр. внутр. політики, упр. екон. політики, держ.-прав. упр., упр. організац. роботи та кадрової політики, відділ держ. нагород, відділ громадянства, відділ помилування, відділ листів та прийому громадян, канцелярія Президента, прес-служба, служба протоколу та ін. Безпосередньо Президентові України підпорядковані упр. зовн. політики, контрол. упр., помічники, радники, наук. консультанти, консультанти та референти Президента України. Керівників структур. підрозділів А. П. У. призначає і звільняє з посад Президент України. Граничну чисельність працівників, структуру, штат. розклад та кошторис видатків А. П. У. визначає Президент України. А. П. У. як окремий суб'єкт влади не передбачена в Конституції України 1996 р. Вона діє на підставі ст. 106 п. 28 Конституції, що передбачає право Президента формувати консультативні, дорадчі та допоміжні служби у межах коштів, передбачених у держ. бюджеті. Згідно з Указом Президента України від 29 грудня 1999 відбулося значне реформування структури та скорочення чисельності працівників А. П. У. Ліквідовано ін-т радників, консультантів та помічників Президента, натомість створюється Президент. рада. Ця реформа передбачає також відмову від багатьох галуз. підрозділів А. П. У. і перехід до функціон. принципів роботи її структур.

Літ.: Державна влада в Україні (структура та повноваження): Довід. К., 1997.

М. В. Стріха


Покликання на статтю