Азотної промисловості та продуктів органічного синтезу Український державний науково-дослідний та проектний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Азотної промисловості та продуктів органічного синтезу Український державний науково-дослідний та проектний інститут

АЗО́ТНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ ТА ПРОДУ́КТІВ ОРГАНІ́ЧНОГО СИ́НТЕЗУ Український державний науково-дослідний та проектний інститут (УкрДІАП) – науково-дослідна установа, що займається розробленням питань реконструкції й модернізації діючих виробництв неконцентрованої та концентрованої азотної кислоти. Підпорядк. Держ. ком-ту пром. політики України. Засн. 1952 як комплекс. відділ на базі Дніпродзерж. азотнотукового з-ду. 1956 відділ перетвор. на філіал Моск. Держ. ін-ту азот. пром-сті (ДІАП). Від 1991 – сучасна назва. Перший дир. Дніпродзерж. філіалу Моск. ДІАП – кер. проекту вироб-ва штуч. корунду (1959) – В. Святухін, від 1975 – І. Барабаш. В Ін-ті працювали видатні науковці: С. Крічмар, О. Пінскер. Ін-т також займається розробленням енергозберігаючих схем вироб-ва азот. кислоти з газотурбін. і паровим приводом (агрегат нового покоління); реконструкцією й модернізацією вироб-в гідроксиламінсульфату (ГАС); створенням устаткування нового покоління для вироб-ва мінерал. добрив; розробленням інструм. засобів аналізу для вироб-в хім. комплексу, високоінтенсив. безвідход. технологій вироб-ва ГАС під підвищеним тиском, вітчизн. вироб-ва бензолу високої чистоти з кокс. газу, технології вироб-ва мінерал. добрив пролонгової дії тощо. За створення серій. агрегату УКЛ-7 деяких співробітників УкрДІАП відзначено Держ. премією СРСР. За проектами Ін-ту на тер. України, країн СНД та інших зарубіжних держав збудовано понад 100 агрегатів, із них 31 – в Україні.

С. К. Островерх


Покликання на статтю