Академік — Енциклопедія Сучасної України

Академік

«АКАДЕ́МІК» – звання члена академії. Інша назва – дійсний член. Обрання А. здійснюється на підставі статуту певної академії. Право обирати вчених України академіками та чл.-кор. мають Заг. збори НАНУ та галузевих академій наук. Звання «А.» держ. академій в Україні надає певні матер. пільги у вигляді довічних щомісячних доплат. У більшості академій право голосу при виборах А. належить лише дійс. чл. цієї академії (виняток – АН ВШ України, де у виборах А. право голосу мають усі д-ри н., які беруть участь у її роботі). Як правило, умовою обрання А. є видатні наук. (пед., мист. тощо) заслуги претендента. В Україні вага звання «А.» істотно відрізняється залежно від того, про членство в якій саме – держ. чи громад. – академії йдеться. Напр., умовою обрання дійс. чл. НАНУ (за деякими винятками), держ. АМНУ та громад. АН ВШ України є наявність ступеня д-ра н. Натомість державні АПНУ та АМУ і переважна більшість громад. академій допускають обрання своїми дійс. чл. осіб без наук. ступеня. У зв'язку з цим коректним є вживання звання «А.» із зазначенням назви академії, чл. якої є певна особа. Звання «А.» є вищим ступенем, порівняно, напр., зі званням «член-кореспондент» в академіях з двоступінчатою структурою. У деяких академіях встановлено звання «почесний А.».

М. В. Стріха


Покликання на статтю