Академія банківської справи Українська — Енциклопедія Сучасної України

Академія банківської справи Українська

АКАДЕ́МІЯ БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ Українська – державний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для банківських та фінансово-кредитних установ. Створ. 1996 у Сумах, підпорядк. НБУ. Ректор – А. Єпіфанов (від 1996). Готує фахівців з банк. справи, фінансів, обліку і аудиту, менеджменту зовн.-екон. діяльності, екон. кібернетики, правознавства. Від 2000 у складі Академії функціонують Харків. та Черкас. філії. В Академії є ф-т підвищення кваліфікації фахівців з банків. справи та фінансів; діє аспірантура, докторантура, н.-д. центр. Нині в Академії працює 105 викладачів, з них 14 д-рів н., проф. і 65 доц.; на ден. та заоч. відділеннях навч. 2030 студентів. Академія має 2 навч. корпуси, які є пам’ятками арх-ри 19 ст., наук.-метод. б-ку, 2 гуртожитки, спорт.- оздоровчу базу. Від 1996 Академія видає ж. «Вісник Української академії банківської справи» та зб. наук. праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України».

В. І. Міщенко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. І. Міщенко . Академія банківської справи Українська // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=42851 (дата звернення: 17.10.2021)