Академія державної податкової служби України — Енциклопедія Сучасної України

Академія державної податкової служби України

АКАДЕ́МІЯ ДЕРЖА́ВНОЇ ПОДАТКО́ВОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ (АДПСУ) – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для державної податкової служби, казначейства, контрольно-ревізійних та фінансових управлінь України. Підпорядк. Держ. податковій адміністрації України. АДПСУ створ. 1999 на базі Укр. фінанс.-екон. ін-ту, який бере початок від Укр. торфового технікуму, засн. 1921 у Києві. 1932 технікум перебазовано до Ірпеня. 1938 введено нові спеціальності – гірн., екон. та гідробуд. і перейменовано у Ірпін. політехнікум. Від 1944 – Ірпін. гірн.-паливний технікум. 1961 введено додатк. спеціальності – машинобуд. та хім., а технікум перейм. в індустріальний. 1991 – одержав статус коледжу. 1996 на його базі створ. Укр. фінанс.-екон. ін-т із ф-том підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників держ. податк. служби, тоді ж з'явилися нові каф., створ. аспірантуру. 1998 відкрито Н-д. центр із проблем оподаткування. Нині в АДПСУ на 5-ти ф-тах (юрид., фінанс.-екон., обліково-екон., підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників держ. податк. служби та ф-ті заоч. навчання) готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів. У структурі Академії функціонує Київ. фінанс.-екон. коледж, що готує молодших спеціалістів з права, фінансів та бухгалтер. обліку. В Академії на стаціонарі навч. 5611 студентів та курсантів, заочно – 3670 осіб. Має філіали у м. Сторожинець Чернів. обл. та у Житомирі. Серед професор.-виклад. складу понад 30 проф. та д-рів н., 98 доц. та канд. н. Очолює Академію П. Мельник (від 1991). АДПСУ щорічно проводить всеукр. та міжнар. наук. конференції, присвяч. широкому колу питань діяльності податк. служби. Видає зб. наук. праць «Науковий вісник» (від 1997 виходить двічі на рік). Академія підтримує зв'язки з аналогічними навч. та наук. закладами РФ, Білорусі, Молдови, США, Німеччини та Швеції. Науковці АДПСУ розробили низку законопроектів, зокрема «Про місцеві податки та збори», «Про податок на нерухомість», «Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в Ірпені Київської області»; розробляються окремі розділи «Податкового кодексу України». У структурі Академії діє Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників держ. податк. служби України, де щороку підвищують свій профес. рівень 2 тис. осіб. Нині в Академії є 5 навч.-лаборатор. корпусів, 2 б-ки, спорт. комплекс, 3 гуртожитки, створ. комп'ютерну мережу. Діє центр соц.-психол. служби, культурно-мист. центр «Сузір'я», у якому працюють 20 колективів і студій з понад 500 учасниками.

Л. С. Сердобінцева


Покликання на статтю