Комаров Микола Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Комаров Микола Сергійович

КОМАРО́В Микола Сергійович (08. 06. 1949, Київ) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (1991), проф. (1994). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1982). Закін. Київ. політех. ін-т (1972). Працював 1967–69 у НДІ «Квант»; від 1969 – в Ін-ті електродинаміки НАНУ (обидва – Київ): 2005–09 – зав. відділу транзистор. імпульс. ре­­гуляторів; водночас від 1992 – проф. каф. електроніки та елек­тротехніки Київ. ун-ту технологій та дизайну. Наук. дослідження: транзисторні перетворювачі па­­раметрів електроенергії з високочастот. імпульс. модуляцією, електромагнітні процеси та прин­ципи побудови пристроїв силової електроніки.

Пр.: Транзисторные источники элек­тропитания с бестрансформаторным входом. 1984; Транзисторные преобразователи с улучшенной электромаг­нит­ной совместимостью. 1993; Тран­зис­торные регуляторы с высокочастотной импульсной модуляцией. 2004; Регулятор анодного тока электронно-луче­вых установок с подогреваемым катодом. 2004 (усі – Київ, спів­авт.).

С. В. Гаврилюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. В. Гаврилюк . Комаров Микола Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4290 (дата звернення: 17.10.2021)