Комаров Семен Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Комаров Семен Андрійович

КОМАРО́В Семен Андрійович (24. 05(05. 06). 1892, Луганськ – 29. 03. 1964, м. Філадельфія, шт. Пенсильванія, США) – фі­зіолог, біохімік. Д-р медицини (1926), філософії (1935). Закін. Харків. ун-т (1915), де відтоді й працював на каф. мед. хімії. Від 1922 – прозектор каф. фізіології Латв. ун-ту (Риґа); від 1930 – в Ун-ті Мак-Гілл (м. Монреаль, Канада); 1942–64 – в Ун-ті Темпл (Філадельфія). Вивчав вплив екстрактив. речовин м'язової тканини на секреторну діяльність залозистого апарату тонких кишок, шлунк. білки і мукопротеїди, пепсин, шлунк. секре­цію в собак. Довів, що гастрин є поліпептидом, а не гістаміном; наявність як мінімум двох різних мукопротеїдів у шлунк. соку; пе­­ревагу гелю гідроокису алюмінію над гідрокарбонатом натрію в захисті слиз. оболонки шлунка.

Пр.: К вопросу о гормонах мышеч­ной ткани // ВД. 1921. № 1–6, 11–15; О механизме координации работы пи­­щеварительного аппарата с потребностями организма и пищевыми раздражениями // Там само. 1922. № 3–6; Очередные проблемы физиологии пи­­щеварения // Там само; The inactiva­tion of pepsin and its relation to peptic ulcers // The Review of Castroenterology. 1942. Vol. 9; Mucoproteins of gastric sec­­retion // J. of the Nation cancer institute. 1953. Vol. 13; Relationship between gas­tric secretion and behavior in chronic fistula rats // American J. of Physiology. 1963. Vol. 205 (спів­авт.).

Літ.: Васильев К. К., Виксна А. А., Гарбузова В. Ю. Доктор медицины Лат­­вийского университета Семен Кома­ров (1892–1964) // Acta medico-historica Rigensia. Riga, 2010. Vol. 9; Васильев К. К., Гарбузова В. Ю. Ученик профессора Б. П. Бабкина – Семен Андреевич Ко­­­ма­ров (1892–1964) // ФЖ. 2010. Т. 56, № 2.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю