Комаровський Абрам Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Комаровський Абрам Семенович

КОМАРО́ВСЬКИЙ Абрам Семенович (23. 11(05. 12). 1866, Одеса – 25. 05. 1956, там само) – фахівець у галузі аналітичної хімії. Д-р філософії (1893). Навч. у Моск. ун-ті, звідки 1888 відрахов. за участь у студент. за­­ворушеннях без права вступу до ін. ВНЗів, відданий під нагляд поліції. Закін. політехнікум у Цюриху (Швейцарія, 1892). Від­­тоді працював у Берн. ун-ті в лаб. проф. С. Костанецького, де син­­тезував бензорезорцин. 1896 повернувся у Росію, знову опинився під наглядом поліції. 1897–1922 – в одес. Центр. лаб. Мін-ва фінансів, контролював техноло­гію вироб-ва у спирт. та ви­­но­роб. пром-стях. 1910 і 1911 оби­рався приват-доц. каф. хімії Но­­ворос. ун-ту в Одесі, однак оби­два рази не був затв. опікуном навч. округу – К. дозволено пра­­цювати в Ун-ті лише в лаб. П. Ме­лікова, в якій він досліджував перекисні сполуки. Після більшов. перевороту 1917 обіймав посади доц. Одес. ун-ту, проф. аналіт. та тех. хімії Одес. вищих жін. курсів та хім.-фармацевт. ін-ту. Від 1931 – в Укр. філії НДПІ рідкіснометал. пром-сті (Одеса), де під його кер-вом проводили дослідж. з аналіт. хімії рідкіс. елементів. Розробляв та удо­сконалював якісні і кількісні методи визначення малих кілько­стей елементів за допомогою мікрохім. реакцій з використан­ням орган. реактивів. 1903 винайшов реакцію аромат. альдегідів з вищими спиртами (назва­на його іменем), на основі якої розробив колориметр. метод визначення вищих спиртів у етил. спирті та вині, що був офіційно визнаний у багатьох країнах сві­­ту. Переклав рос. мовою і відредагував низку підручників та посібників з аналіт. хімії, серед них – «Курс аналитической химии», який витримав 9 вид. (1904–46).

Пр.: Перекиси бериллия // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. Химия. 1913. Т. 45, вып. 4; Интереснейший случай образования сложного эфира // Журн. н.-и. кафедр в Одессе. 1924. Т. 1, № 8–9; Об окислении уксусной кислоты // Там само (спів­авт.).

Літ.: Абрам Семенович Комаров­ский: К 55-летию науч. и пед. деятельности // Завод. лаб. 1949. Т. 15, № 1; Аб­рам Семенович Комаровский: Некролог // ЖАНХ. 1956. Т. 2, вып. 5; Винковец­кая С. Я. Одесский семинар по аналитической химии: [Первое заседание было посвящено 100-летию со дня рожд. А. С. Комаровского] // Там само. 1966. Т. 21, вып. 9; Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

Л. М. Ерайзер


Покликання на статтю