Комацу Сьоске — Енциклопедія Сучасної України

Комацу Сьоске

КОМА́ЦУ Сьоске (28. 04. 1923, Японія – 21. 04. 2000, м. Осака, Японія) – японський перекладач, літерату­­рознавець. Почес. проф. Ін-ту іноз. мов (м. Кобе, Японія). Двічі відвідував СРСР, стажувався і викладав у Моск. ун-ті. 1947–78 на­­друкував 15 розвідок про Т. Шев­­ченка, творчість якого по­­пуляризував. Переклав його вірш «Заповіт» (зб. «“Заповіт” мовами народів світу», К., 1960), поеми «Кавказ» і «Наймичка». В «Антології світової поезії» (Токіо, 1959, т. 12) опубл. перекл. віршів «Дум­­ка» («Нащо мені чорні брови…»), «Перебендя», балади «Тополя», поем «Іван Підкова», «Катерина». Переклади «Думи мої, думи мої…», «До Основ'яненка», «Тарасова ніч» і «Єретик» вміщено в окремому вид. творів Т. Шевченка «Як умру...» (Токіо, 1964). У «Довіднику кращих творів світової літератури» (Токіо, 1962, т. 4) К. подав огляд «Кобзаря».

Літ.: Хоменко О. Про переклади Та­­раса Шевченка японською мовою. Схід­­ні мови і літератури // Вісн. Київ. ун-ту. 1999. № 5; Її ж. Про історію шевченкознавства у Японії // СС. 2001. № 9.

Б. П. Яценко, О. А. Хоменко


Покликання на статтю