Армія Крайова — Енциклопедія Сучасної України

Армія Крайова

А́РМІЯ КРАЙÓВА (Armia Krajowa, букв. – Вітчизняна армія) – польська підпільна військова організація. Створ. у листопаді 1939 на окупованій фашист. Німеччиною та СРСР тер. Польщі. На зх.-укр. землях частини А. К. (бл. 14 тис. осіб) склали Львів. угруповання. Внаслідок терору НКВС проти поляків 1939–41 напередодні рад.-нім. війни його чисельність зменшилася до 7,5 тис., із них у Львові – 3 тис. вояків. Під час нім. окупації А. К. (до лютого 1942 – Zwiàzek Walki Zbrojnej) бойові дії обмежувала дріб. акціями, активніше боролася проти укр. повстанців, часто у взаємодії з рад. партизанами. Наприкінці 1943 у складі Львів. угруповання (одного з шести, на які командування А. К. поділяло тер. Польщі), нараховувалося до 30 тис. осіб, крім того, 3 тис. жінок у військ. службі і 2 тис. – в охороні повстання. 15 тис. бійців діяли на Волині. Озброєння й офіцерів доставляли англ. літаки з аеродромів Пд. Італії. У 1944 частини А. К. в Україні намагались здійснити операцію «Буря» – захопити території після відступу нім. військ. Уряд СРСР оголосив А. К. ворожою формацією, а її частини примусово роззброїв військами рад. армії та НКВС. Бл. 27 тис. бійців вивезено переважно в рад. концтабори.

Літ.: T. Komorowski-Bór. Armia Podziemna. Londyn, 1952; T. Studziñski. Piæã mostów. Warszawa, 1958; H. Bagiñski. Przyczynki historyczne do okresu 1939–1945. Londyn, 1967; A. Kunicki. Cichy front. Warszawa, 1968; Z. Walter-Janke. Armii Krajowej w Ùodzi i na Ślàsku. Warszawa, 1969; Armia Krajowa w dokumentach, 1939–1945. Т. 1–3. Londyn, 1970–76; L. Grzywacz-Úwiatalski. Z walk na Podkarpaciu. Warszawa, 1971; L. Siemion. Z lat okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyênie. Lublin, 1971; T. Satepniowski. Dziaùalnoúã bojowa Armii Krajowej w okresie wiosna 1943 – wiosna 1944 // Dzieje najnowsze. 1973. № 1; W. Sulewski. Leúne fronty. Lublin, 1974; C. Leêeñski. My chùopcy teê wojsko. Warszawa, 1975; Історичні нариси. Л., 1996; Z. Boradyn, A. Chmielarz, H. Piskunowicz. Armia Krajowa na Nowogrodczyênie i Wileñszczyênie (1941– 1945). Warszawa, 1997; Україна – Польща: важкі питання. Т. 3: Матеріали ІІІ міжнар. наук. семінару «Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни», Луцьк, 20–22 трав. 1998 р. Варшава, 1998.

О. О. Федірко


Покликання на статтю