Арнольд Володимир Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Арнольд Володимир Федорович

АРНО́ЛЬД Володимир Федорович (1872, імовірно С.-Петербург – 1918, Херсон) – статистик. Походив із дворян. родини з давніми традиціями наук. діяльності. Син Ф. Арнольда, якого називають «батьком російського лісівництва», одним із фундаторів лісонасадження у Степовій Україні. Батько І. Арнольда, дід В. Арнольда. Закін. Петровську академію (нині Моск. с.-г. академія). 1896–99 завідував с.-г. бюро Херсон. повіт. земства, провів наук. аналіз бюджетів 124 с. госп-в. У 1899–1901 очолював статист. відділ Харків. губ. земства, докладно дослідив Зміївський повіт. 1902 переїхав до Баку, щоб очолити відділ міської статистики, однак незабаром тяжко захворів. 1903 брав участь у роботі статист. підсекції 11-го з'їзду натуралістів, його доповідь «Опыт применения элементарных начал аналитической геометрии к открытию статистических зависимостей» надруковано у працях підсекції та в «Известиях Московского сельскохозяйственного института» (1903). Ще у студент. роки входив до народниц. гуртка М. Міррера, перебував під наглядом поліції. Під час роботи в Херсон. земстві підтримував тісний зв'язок з О. Цюрупою (пізніше працював з ним та І. Ґудзем у Харків. губ. земстві), разом з ним проводив реєстрацію покупців землероб. знарядь, обробляв статист. дані. 1901 А. з політ. мотивів звільнений з посади у Харкові: входив до групи осіб, які підписали відкритого листа до голови Катеринослав. земської управи з приводу звільнення з роботи учасників страйку катеринослав. статистиків. У своїх працях застосовував матем. методи досліджень.

Пр.: Результаты регистрации покупателей земледельческих орудий из складов Херсонского уездного земства // Сб. Херсон. земства. 1897. № 8; Опыт изучения крестьянских расходов по данным 50 описаний крестьянских хозяйств Херсонского уезда // Там само. 1898. № 8; Покупатели сельскохозяйственных орудий из земских складов Херсонского уезда в 1896, 1897 и 1898 годах // Там само. 1899. № 1; Общие черты агрономической техники и сельскохозяйственной экономики крестьянских хозяйств Херсонского уезда // Там само. 1901. № 4; Хн., 1902; Политико-экономические этюды. О., 1904.

К. Д. Чорна


Покликання на статтю