Комісар — Енциклопедія Сучасної України

Комісар

КОМІСА́Р (франц. commissaire, від пізньо­лат. commissarius – уповноважений) – посадова особа, наділена владним органом повноваженнями, які належать цьому органу, для виконання спеціаль­ного завдання. У Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій К. називали монарших урядовців-наглядачів. Від 1638 окремих із них призначали нач. реєстр. Війська Запорозького. Однак найчастіше ін-т комісарства застосовували під час революцій і громадян. воєн, зокре­ма у роки Великої франц. революції у період якобін. диктатури (1793–94) К. Конвенту з надзвич. карал. повноваженнями направ­ляли у департаменти, окремі міста, військ. частини для боротьби із контрреволюцією (заколотами) та для наведення рев. порядку. Активно використовували їх для встановлення рад. влади більшо­вики. Фактично диктатор. повно­важення отримували К. від ВЦВК, РНК, окремих установ (напр., Наркомату продовольства); інколи їх поширювали на цілі регіони (надзвич. К. у справах Пд. Росії були свого часу Й. Сталін, Г. Орджонікідзе та ін.). К. мали право розпускати місц. установи, проводити масові арешти й розстріли. В УНР у 1917–18 УЦР призначала губерн. К. (голів губерн. адміністрацій). У СРСР 1917–46 нар. К. (наркомами) на­зивали чл. уряду – РНК. У Черво­ній армії К. (спец. штатні пред­ставники партії у військ. частинах) здійснювали нагляд за ком-рами і відповідали разом з ними за бойову та політ. підготовку, 1942 їх замінено політруками (на відміну від К., позбавлені командир. повноважень і обме­жувалися лише парт. роботою). Нині військ. К. очолюють комісаріати різних рівнів, що забезпечують комплектування армії осо­бовим складом, призов до армії, облік військовозобов'яза­них запасу, їхню перепідготовку тощо; спорт. К. від імені міжнар. спорт. орг-цій стежать за дотри­манням спорт. правил, засвідчують досягнення спорт. рекор­дів та ін.; К. ЮНЕСКО (ООН із пи­тань освіти, науки, культури) ви­конують контрольно-спостережні функції з питань діяльності цієї орг-ції. У деяких країнах (Італія, Німеччина, Франція та ін.) К. поліції – посад. особа, яка відповідає за дотримання порядку та безпеки, контролює правопорушення і переслідує тих, хто їх скоїв. Існують також посади Верхов. К. ООН у справах біжен­ців і з прав людини, Європ. К. (один із 27-ми чл. Європ. комісії), К. Ради Європи з прав людини тощо.

Л. М. Маймескулов


Покликання на статтю