Артеменко Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Артеменко Іван Іванович

АРТЕ́МЕНКО Іван Іванович (15. 09. 1924, с. Гаврилівка, нині Нововоронцов. р-ну Херсон. обл. – 24. 04. 1989, Київ) – археолог. Д-р істор. н. (1978). Чл.-кор. АН УРСР (1982). Чл.-кор. Нім. археол. ін-ту (1984). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980). Закін. істор. ф-т Дніпроп. ун-ту (1948), аспірантуру при Ін-ті археології АН СРСР (1958). Працював у Дніпроп. істор. музеї: 1948–51 – н. с., 1951–55 – заст. дир. з наук. частини; Ін-ті археології АН СРСР (Москва): 1958–73 – ст. н. с., зав. сектору новоствор. експедицій; Ін-ті археології АН УРСР: дир. (1973–86), зав. відділу первіс. археології (1973–89). Від 1956 очолював десятки археол. експедицій на теренах України, Білорусії та Росії; у 1966–67 – радник археол. виставки у Голландії, Швейцарії, ФРН та Італії. Провід. фахівець у галузі неоліту та бронз. віку Полісся, автор і співавтор багатьох праць. Уперше дав повну характеристику археол. культур бронз. віку, дослідив історію насел. Пн. України, Сх. Білорусії та суміж. обл. Росії від серед. 3-го до поч. 1 тис. до н. е., етнічну історію сх.-балт. племен до серед. 2 тис. до н. е.

Пр.: Верхнее и Среднее Поднепровье в конце неолита и в эпоху бронзы (сред. ІІІ – нач. І тыс. до н. э.) // Короткие сообщ. Ин-та археологии АН СССР. 1964. Вып. 101; Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. Москва, 1967; Гісторыя Беларускай ССР. Т. 1. Мінск, 1972 (співавт.); Древние сокровища России. Москва, 1973; Історія Української РСР. Т. 1. К., 1977 (співавт.); Территория Киева в эпоху первобытнообщинного строя // История Киева. Т. 1. К., 1982 (співавт.); Археология Украинской ССР. Т. 1. К., 1985 (співавт.).

Літ.: Іван Іванович Артеменко: [1924–1989: Некролог] // Археологія. 1989. № 3; Іван Іванович Артеменко: [1924–1989: Некролог] // Вісн. АН УРСР. 1989. № 8; Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклоп. слов.-довід. Чг., 1997.

В. В. Отрощенко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. В. Отрощенко . Артеменко Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43345 (дата звернення: 17.09.2021)