Комісаренко Василь Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Комісаренко Василь Павлович

КОМІСА́РЕНКО Василь Павлович (01(14). 01. 1907, с. Черняхів, нині Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – 07. 04. 1993, Київ) – патофізіолог, лікар-ендо­­кринолог. Батько Ігоря та Сер­­гія Комісаренків. Д-р мед. н. (1941), проф. (1942), акад. АНУ (1951). Засл. діяч н. УРСР (1960). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1976). Премія ім. О. Богомольця АН УРСР (1961). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. мед. ін-т (1932). Відтоді працював у Всеукр. ін-ті ендокринології й органотерапії (нині Ін-т проблем ендокрин. патології НАМНУ, Харків): 1935–40 – дир.; від 1940 – зав. лаб. експерим. ендокринології Ін-ту фізіології АН УРСР (Київ); 1965 заснував і до 1986 очолював Київ. НДІ ендокринології та обміну речовин (нині Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. К. НАМНУ); вод­­ночас 1945–49 – проф. каф. па­­тол. фізіології Київ. ін-ту удоско­налення лікарів; 1950–54 – зав. однойм. каф. Київ. мед. ін-ту. Заст. Наркома охорони здо­ров'я УРСР (1940–43). Голова правління Всесоюз. (від 1962) та Укр. (від 1965) наук. т-в ендокринологів, Т-ва для поширення політ. та наук. знань УРСР (1948–54). Голова Укр. ком-ту захисту миру (1960–75). У 1996 НАНУ заснувала премію ім. К. Вивчав механізм дії гормонів на субклітин. та молекуляр. рівнях, патогенез цукр. діабету та проблеми його лікування. Довів, що причиною інсулін. судорог і коми є не лише гіпоглікемія, а й гіпо­ксія нерв. клітин мозку. Обґрунтував роль гормонів кори наднирк. залоз у регуляції крово­обігу та їхній вплив на кров'яний тиск. Під його кер-вом розроб­лено гормонал. препарати «Кор­тикотонін», «Спленін».

Пр.: О патогенезе «инсулинового шока». Уфа, 1943; Введение в клинику заболеваний желез внутренней секреции. К., 1950; Гормоны коры надпочечников и их роль в физиологических и патологических процессах организма. К., 1956; Спленин. К., 1961; Гипо­физ – кора надпочечников. К., 1964; Ингибиторы функции надпочечных же­­лез. К., 1972; Молекулярные механиз­мы действия стероидных гормонов. К., 1986 (спів­авт.).

Літ.: Калита В. След, оставленный в жизни. Посвящается академику В. П. Ко­­миссаренко // Здоров'я України. 2006. № 1–2; В. П. Комісаренко: життєвий і творчий шлях. До 100-річчя від дня народження. К., 2007.

М. Д. Тронько


Покликання на статтю