Артемівське родовище кам’яної солі — Енциклопедія Сучасної України

Артемівське родовище кам’яної солі

АРТЕ́МІВСЬКЕ РОДО́ВИЩЕ КАМ'ЯНО́Ї СО́ЛІ – поклади солі в Артемівському районі Донецької області. Пл. майже 170 км2. Пласт. поклади кам'яної солі пов'язані з відкладами пермської системи і залягають на глиб. 160–540 м. Пром. значення мають п'ять пластів завтовшки 7–45 м. Осн. мінералом соленос. товщ є галіт, характерні тонкі (1–5 мм) прошарки ангідриту. Вміст NaCl у кам'яній солі 97,5–99,8 % CaSO4 – 0,9–2,0 %. Експлуатують від 1881. Балансові запаси (2000) за категоріями А+В+С1 становлять 9015,1 млн т, промислові – 3238,4 млн т. За обсягом видобутку було на першому місці в СРСР (35 %). У 1991 видобуток становив 7226,3 тис. т. Кам'яну сіль родовища використовують у харч. і хім. пром-сті та ін. галузях нар. госп-ва України, 45 % експортується.

Літ.: Яковлев Н. Н. [Литература по вопросу о залегании каменной соли в Славяно-Бахмутском районе] // Изв. Геол. Комитета. 1910. № 9; Метод Стаханова в дії. Досвід стахановців шахт «Артемсільтресту». Артемівськ, 1936; Краткий обзор шахт рудоуправления «Артемсоль» и результаты исследований электрического разрушения каменной соли, проведенных в условиях шахты № 3. Москва, 1968; Совершенствование организации труда на шахтах рудоуправления «Артемсоль»: Обзор. Москва, 1972; Горшков В. П., Грищенко А. В. Соль земли Донецкой. Д., 1992. Описание Бахмутских и Торских соляных заводов. 1736 г. // История Донецкого края в документах и материалах. XVII – начало XX века. Д., 1995.

А. Ф. Бирюков


Покликання на статтю