Академія мистецтв України — Енциклопедія Сучасної України

Академія мистецтв України

АКАДЕ́МІЯ МИСТЕ́ЦТВ УКРАЇ́НИ (АМУ) – вища наукова і творча установа в галузі мистецтва. Засн. у грудні 1996 в Києві. Президент – А. Чебикін (від 1997). АМУ здійснює фундам. дослідження із проблем худож. творчості в Україні, історії і теорії укр. мист-ва, худож. критики, мист. освіти та естет. виховання молоді; сприяє розвиткові творчої, пед. діяльності митців та мистецтвознавців, наук. узагальненню світ. тенденцій і досягнень у галузі мист-ва з метою подальшого розвитку укр. духов. культури, зміцненню співроб-ва з митцями іноз. держав. У складі АМУ – 6 структур. відділ.: кіномист-ва, муз., образотвор., театр. мист-в, теорії та історії мист-в (мистецтвознавство), синтезу пластич. мист-в. Персон. склад АМУ нараховує 35 дійс. чл., 50 чл.-кор., 2 іноз. чл. та 3 почес. чл. (див. Табл.).

Чл. АМУ є визначні діячі профес. мист-ва – режисери театру і кіно, композитори, художники, диригенти, актори, мистецтвознавці, керівники нац. худож. колективів та ВНЗів мист. освіти. Серед чл. Академії – 54 нар. артисти, нар. художники, Засл. діячі мист-в України, 26 лауреатів Держ. (нині Нац.) премії України ім. Т. Шевченка, 45 д-рів н. і проф. АМУ здійснює пошук ефект. шляхів відродження і збагачення укр. культури, розвитку нац. мистецьких традицій, худож. шкіл та осередків. Серед видань Академії – каталог «Мистецтво молодих-98», матеріали до наук. конф. з театр., худож. та кіноосвіти (три випуски); альманахи наук.-теор. праць «Мистецькі обрії'98» (К., 1999) та «Мистецькі обрії'99» (К., 2001); зб. наук. праць «Мистецтвознавство України» (К., 2000). АМУ здійснює фундам. дослідження до видання 22-том. «Історії українського мистецтва», зокрема 10-том. «Історії українського образотворчого мистецтва», 3-том. «Історії кіно України», 4-том. «Історії українського театру» та 5-том. «Історії музичного мистецтва».

А. В. Чебикін


Покликання на статтю