Академія муніципального управління — Енциклопедія Сучасної України

Академія муніципального управління

АКАДЕ́МІЯ МУНІЦИПА́ЛЬНОГО УПРАВЛІ́ННЯ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку кадрів для органів державного управління та місцевого самоврядування України. Створ. 1995 у Києві. Від 1997 – держ. ВНЗ освіти 3–4-го рівня акредитації. Готує фахівців з 5 спеціальностей: «Менеджмент орг-ції», «Менеджмент зовн.-екон. діяльності», «Облік і аудит», «Фінанси», «Правознавство». Студенти А. м. у. набувають знань та навичок, необхідних для роботи в органах місц. самоврядування і держ. адміністраціях, проходять стажування у Київ. міській та рай. держ. адміністраціях і місц. радах, а на старших курсах – в апаратах центр. органів держ. влади. Психол. служба, що діє при А. м. у., допомагає студентам краще зорієнтуватися й підготуватися до майбут. роботи з урахуванням індивід. особливостей і здібностей. Нині в Академії навч. 3245 студентів; професор.-виклад. склад Академії нараховує 19 д-рів і 54 канд. н. У структурі А. м. у. діють екон., юрид. ф-ти, ф-т менеджменту та заоч. навчання; Київ. коледж міського госп-ва; Ін-т підвищення кваліфікації кадрів; Центр довузів. підготовки.

О. В. Євсюкова

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
О. В. Євсюкова . Академія муніципального управління // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43402 (дата звернення: 26.10.2021)