Академія оборони України Національна — Енциклопедія Сучасної України

Академія оборони України Національна

АКАДЕ́МІЯ ОБОРО́НИ УКРАЇ́НИ Національна (НАОУ) – єдиний вищий військовий навчальний заклад післядипломної освіти в Україні, що готує генералів і офіцерів оперативно-стратегічного рівня. Випускники НАОУ проходять службу в Ген. штабі ЗС, гол. управліннях МО, МВС України, Держ. ком-ті у справах охорони держ. кордону України, Мін-ві з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорнобил. катастрофи, штабах видів ЗС та в ланці об'єднання-з'єднання. Розміщений у комплексі будинків колиш. Миколаїв. піхот. уч-ща у Києві, де пізніше були Артилер. курси, 1-а Київ. артилер. школа, 1-е Київ. артилер. уч-ще, Київ. артилер. інж. уч-ще, Київ. вище зенітно-ракетне інж. уч-ще. 1977 на базі останнього утвор. філію Військ. артилер. академії, яку згодом реорганізовано у Військ. академію ППО сухопут. військ. 1992 на її базі створ. Академію ЗС України, від 1999 – сучасна назва. Діють ф-ти підготовки фахівців: операт.-стратег. рівня; операт.-тактич. та операт.-тактич. рівня ВПС; перепідготовки та підвищення кваліфікації (заоч. навчання і екстернату); підготовки слухачів іноз. держав. До складу НАОУ входять Військовий інститут керівного інженерного складу та Військовий гуманітарний інститут. При Академії діють Вищі академ. курси підвищення кваліфікації посад. осіб та спеціалістів центр. та місц. органів виконав. влади, місц. самоврядування з питань нац. безпеки та оборони держави; Курси підготовки офіцерів для багатонац. штабів; Нац. н.-д. центр оборон. технологій та воєн. безпеки держави. В НАОУ працює понад 450 викл., з них – 41 д-р н. та проф., 212 канд. н. та доц. чи ст. н. с., 6 засл. діячів н. і т. НАОУ видає наук. зб. «Труды Академии»; підтримує зв'язки з подіб. навч. закладами Великої Британії, Німеччини, Італії, Туреччини, Китаю, Грузії, Узбекистану та ін. держав.

В. І. Шарий


Покликання на статтю