Комісаров Ігор Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Комісаров Ігор Васильович

КОМІСА́РОВ Ігор Васильович (24. 02. 1931, м. Вологда, РФ – 17. 01. 2011, Донецьк) – фармаколог. Батько С. Комісарова. Д-р мед. н. (1965), проф. (1965), чл.-кор. НАНУ (1991) та НАМНУ (1993). Закін. Мінський мед. ін-т (1954), де й працював до 1959. Відтоді – у Донец. мед. ун-ті: від 1962 – зав., від 2005 – проф. каф. фар­макології. Осн. напрям наук. до­­слідж. – молекулярна фармакологія синапсів периферич. і центр. нерв. системи. Обґрунтував теорію рецепції сигнал. молекул функціонально значущими макромолекулами цитоплазматич. мембрани клітин, а також принцип алостерич. регу­­ляції синаптич. рецепторів. Ви­вчав особливості холіно-, ад­рено- і серотонінорецепції м'язових і нерв. клітин, рецепції амінокис­лот. Використовуючи біохім., ра­діоізотопні, радіолігандні й елек­трофізіол. методи, проаналізував механізми сполучення активації рецепторів із кінц. реакцією клітини. Брав участь у роз­роб­­ленні психо- і нейротроп. препа­­ратів (зокрема «Індокаїн», «Кар­­бацетам»).

Пр.: Элементы теории рецепторов в молекулярной фармакологии. Мос­ква, 1969; Лекарственная регуляция адренергических процессов. К., 1976; Механизмы химической чувствительности синаптических мембран. К., 1986; Карболины: химия и нейробиология. К., 1992; Роль моноаминергического компонента в антидепрессивном эффекте неконкурентных антагонистов N-метил-D-аспарата // Журн. АМНУ. 2005. Т. 11, № 3 (спів­авт.); Аллостерическая модуляция ионотропных рецепторов как феномен и основа кон­струирования психоактивных средств // Вiсн. фармакологiї та фармацiї. 2007. № 4.

Літ.: Ігор Васильович Комісаров // Журн. НАМНУ. 2011. Т. 17, № 1; Донец. мед. ун-т.

Г. К. Северин


Покликання на статтю