Комісаров Олександр Геннадійович — Енциклопедія Сучасної України

Комісаров Олександр Геннадійович

КОМІСА́РОВ Олександр Геннадійович (01. 08. 1978, Запоріжжя) – пра­­вознавець. Д-р юрид. н. (2013). Закін. Запоріз. юрид. ін-т МВС України (1999), де й працював; від 2007 – у Дніпроп. ун-ті внутр. справ: від 2011 – нач. каф. так­­тико-спец. підготовки. Наук. до­слідж.: теорія упр., адм. й інформ. право, тактико-спец. підготовка працівників органів внутр. справ.

Пр.: Адміністративне право України: Навч. посіб. К., 2007 (спів­авт.); Управлін­ня правоохоронними органами: сучасний стан, проблеми розвитку. К., 2010 (співавт.); Менеджмент у державному управлінні: загальна частина: Навч. посіб. К., 2011 (співавт.); Інформатиза­ція в системі охорони громадського порядку: проблеми адміністративно-пра­вового забезпечення. Дн., 2012.

О. М. Обушенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. М. Обушенко . Комісаров Олександр Геннадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4346 (дата звернення: 25.09.2021)