Acta Tominiciana — Енциклопедія Сучасної України

Acta Tominiciana

«ACTA TOMICIANA» – збірка листів, послань, універсалів, актів та інших урядових документів часів польського короля Сиґізмунда І Старого (1506–48). Складається з 13-ти томів, виданих у Познані 1852–1915, та 14-го тому, виданого 1952. Названа на честь П. Томицького, єпископа Краківського, секр. коронної канцелярії, королів. радника та підканцлера коронного, який залишив величезну епістол. та документ. спадщину. Найцікавіші документальні матеріали з укр. історії подані в 13-му та 14-му т., де у листах різних політичних та держ. діячів Польщі наведені дані про суперництво Польщі та Волощини 1531–32 за укр. землі Покуття (т. 13, № 295, 298, 300; т. 14, № 303), про військ. дії в Україні проти турків і татар, зокрема невдалу осаду Крим. ханом Черкас (т. 14, № 165), про збір війська на Поділлі (там само, № 180) тощо.

Літ.: Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины 16–17 вв. Ч. 3. Характеристика публикаций источников на иностранных языках: Учеб. пособ. Дн., 1978.

П. В. Голобуцький

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
П. В. Голобуцький . Acta Tominiciana // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43532 (дата звернення: 25.10.2021)