Акультурація — Енциклопедія Сучасної України

Акультурація

АКУЛЬТУРА́ЦІЯ (від а… і лат. cultura – обробка, розвиток, догляд, освіта) – процес нівелювання етнокультурної самобутності національних меншин під впливом потужного інонаціонального середовища – об'єктивного чинника, який на рівні особистості породжує білінгвізм та бікультуралізм. Сучасне міжнар. право, документи ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, ОБСЄ та ін. міжнар. орг-цій орієнтують нац. право на створення належ. умов для збереження етнокультур. самобутності всіх етніч. груп, які проживають на тер. держави, незалежно від їхньої чисельності та ступеня розвитку. Конституція України і Закон України «Про національні меншини», ін. нормат. акти надають нац. меншинам право зберігати й розвивати свою етнічну самобутність. Водночас своєрідність історично зумовленої ситуації в Україні полягає в тому, що під загрозою залишається етнічна самобутність і свобода політ. та культур. розвитку самих українців, основної нації, яка тривалий час жила в умовах чужозем. гніту, імпер. політики денаціоналізації. Явища А. досліджували Дж. Боас, Р. Лінтон, Н. Лебедєва, Б. Малиновський, М. Мід, Р. Редфілд, Г. Солдатова, Р. Старк, Т. Таболіна, М. Херсковіц. В Україні проблеми А. вивчають В. Євтух, О. Картунов, Н. Костенко, А. Орлов, В. Павленко, А. Пономарьов, Ю. Римаренко, А. Ручка, С. Таглін.

Літ.: Соколов Э. Культура и личность. Ленинград, 1972; Этнология в США и Канаде. Москва, 1989; J. Berry. Psychology of acculturation. Lincoln, 1990; M. Herskovits. Cultural anthropology. New York, 1993; Клецова С. Я. Менталитет русского населения Восточной Украины и украинские культурные традиции. Алчевск, 1994; Мисанова Л. Взаимодействие этнического меньшинства и этнической среды: русские в Украине // Міжнар. конгрес україністів. Х., 1996; Шульга Н. А. Этническая самоидентификация личности. К., 1996; P. Y. Cusset. Le modèle francais d'inte´gration est-il en crise? // Hommes et migrations. Paris, 1996. № 1203; Солдатова Г. Психологическое исследование этнической идентичности. Москва, 1997; Акультурація // Етнічний довід. Ч. 1. К., 1997.

М. О. Шульга


Покликання на статтю