ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Акустичний контроль

АКУСТИ́ЧНИЙ КОНТРО́ЛЬ – комплекс методів неруйнівного контролю (НК), що ґрунтується на застосуванні різноманітних пружних (акустичних) хвиль широкого частотного діапазону (50 Гц – 50 МГц), зокрема поздовжніх (розтягу – стиснення), поперечних (зсуву), поверхневих, головних (повзучих), нормальних тощо, які вводяться, як правило, за допомогою п’єзоелектричних перетворювачів. Під час контролю аналізується амплітуда хвиль, їхня фаза, частота, швидкість розповсюдження та ін. А. к. – один із найуніверсальніших методів НК і застосовується на транспорті, електростанціях, металург. виробництві, у судно-, автомобіле- та машинобудуванні, хім. промисловості, н.-д. лаб. для визначення стану та якості устаткування, виробів, продукції тощо. Акуст. методи контролю поділяються в основному на дві групи за характером випромінювання і прийому акуст. хвиль: перші ґрунтуються на випромінюванні і прийомі хвиль; другі – лише на прийомі хвиль. До 1-ї групи належать ехо-метод, тіньовий, дифракційно-часовий, імпедансний, когерентний (акуст.-голограф.) та акуст.-томограф. методи; до 2-ї групи – акуст.-емісійний та шумо-діагност. методи. Виникнення А. к. пов’язане з дослідж. С. Соколова, який у 1929 вперше запропонував тіньовий метод із використанням безперервних акуст. хвиль для виявлення дефектів матеріалу, а в 30-х рр. сформулював осн. принципи А. к. і започаткував ультразвук. приладобудування. У 1940 амер. учений Ф. Файєрстон запропонував ехо-імпульсний метод, а 1943 у США виготовлено перші ехо-імпульсні прилади. Від 1949 почалася розробка акуст. (ультразвук.) дефектоскопів у СРСР. У 60-х рр. розвивається теорія і практика ультразвук. контролю; Всесоюз. НДІ неруйнівного контролю (ВНДІНК) і завод «Електроточприлад» (нині НДІНК, обидва – Кишинів) виготовляють серій. дефектоскоп для ручного А. к.; розробляється автоматизація контролю зварних швів, зокрема Інститут електрозварювання НАНУ спільно із ВНДІНК та НДІНК розробив установки автоматиз. ультразвук. контролю зварних швів, які впроваджено на Півд. машинобуд. заводі (Дніпропетровськ), Харциз. (Донец. обл.), Челябін. та Виксун. (обидва – РФ) трубних заводах. Нині у зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки створ. універс. мікропроцесорні дефектоскопи заг. призначення, функції яких забезпечуються програмним шляхом і за потреби можуть доповнюватися спец. функціями: відображення дефектів у 3-х проекціях, отримання голограф. і томограф. зображень тощо. Перспект. напрямками А. к. є розвиток методів комп’ютериз. контролю (акуст. голографії, томографії та емісії, акуст. фокусуючої апаратури, дифракційно-часового методу), які шляхом комплекс. досліджень, враховуючи розрахунки на міцність, визначатимуть якість об’єктів контролю, а також створення апаратури, що дозволяла б виявити дефект, визначити його параметри і автоматично зробити розрахунок на міцність досліджуваної конструкції.

В Україні Б. Патон створив школу з розробки методів і систем автоматизації А. к. і діагностики зварювал. з’єднань (в Інституті електрозварювання та Фіз.-мех. інституті НАНУ). Вагомий внесок у розвиток цього напрямку в Україні зробили Л. Лобанов, М. Карновський, В. Троїцький, А. Недосєка, З. Назарчук, О. Карпаш, В. Радько, Я. Зінчак, А. Малинка, А. Стипура та ін. Фахівців з А. к. в Україні готують на каф. «Прилади та системи неруйнівного контролю» Нац. тех. університету України «Київ. політех. інститут» та каф. «Методи та прилади контролю якості» Івано-Фр. тех. університету нафти і газу.

Літ.: Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике / Пер. с англ. Москва, 1957; Троицкий В. А., Радько В. П. и др. Неразрушающий контроль качества сварных соединений. К., 1986; Крауткремер И., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов: Справоч. Москва, 1991; Недосека А. Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций. Изд. 2, вып. 2. К., 1998.

В. П. Радько, В. О. Троїцький

Рекомендована література

  1. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике / Пер. с англ. Москва, 1957;Google Scholar
  2. Троицкий В. А., Радько В. П. и др. Неразрушающий контроль качества сварных соединений. К., 1986;Google Scholar
  3. Крауткремер И., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов: Справоч. Москва, 1991;Google Scholar
  4. Недосека А. Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций. Изд. 2, вып. 2. К., 1998.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Акустичний контроль / В. П. Радько, В. О. Троїцький // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-43558

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наука і вчення

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

43558

Схожі статті

Болгаристика
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
І. А. Стоянов
Біонеорганічна хімія
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
К. Б. Яцимирський
Біобібліографія
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
Т. В. Добко

Нагору