Акцизні збори — Енциклопедія Сучасної України

Акцизні збори

АКЦИ́ЗНІ ЗБО́РИ – одна з найдавніших форм непрямого оподаткування обмеженого переліку товарів (послуг), що включається в ціну (тариф) цих товарів (послуг). У СРСР А. з. встановлювались здебільшого на товари мас. вжитку (сіль, цукор, чай, м'ясо, борошно, хліб, пресовані дріжджі, алкогол. напої, сірники, тютюн, нафтопродукти тощо), а також на комун., транспортні та деякі ін. послуги. Податк. реформою (1930) систему А. з. було скасовано, до 1992 діяв податок з обороту. В Україні від 1992 А. з. знову введено в податк. систему як доповнення до осн. акцизу – податку на додану вартість (ПДВ), але встановлюються вони лише на високорентаб. та монопол. товари (продукцію), на відміну від деяких ін. країн, де А. з. обкладаються ще й деякі види послуг (напр., у Японії – проживання в готелі, харчування в ресторанах, купання в гарячих джерелах; у США – повітр. перевезення, дороги; у Німеччині – страх. послуги), а також товари мас. споживання – сірники, цукор, електроенергію, будматеріали тощо. В Україні перелік товарів (продукції), на які встановл. А. з. та їхні ставки, розробляє КМ і затверджує ВР України. Нині до підакциз. товарів (продукції), крім традиційних (алкогол. напої, тютюн. вироби, нафтопродукти, транспортні засоби, коштовності та ін. предмети розкоші), які обкладаються А. з. у більшості зарубіж. країн, входить ще й низка товарів продовол., непродовол. та культурно-побут. призначення. У структурі надходжень від А. з. найбільші частки припадають на дві групи товарів – спиртову і лікеро-горілч. продукцію та тютюн і тютюнові вироби. Так, за період 1993–97 частка 1-ї групи зросла майже вдвічі – з 33,8 % до 66,0, а другої – в 1,5 раза (з 9,1 до 14,1 %). Частки всіх ін. груп товарів, за винятком пива, знизилися.

Згідно з Декретом КМ України «Про акцизний збір» від 26 грудня 1992 (зі змінами і доповненнями, внесеними наступ. податк. законами), платниками А. з. є суб'єкти підприємн. діяльності – виробники та імпортери підакциз. товарів (продукції), а також громадяни України, іноз. громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну тер. України. Об'єктом оподаткування є обороти з реалізації вироблених в Україні підакциз. товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на ін. товари (продукцію, роботи, послуги), передачі товарів (продукції) безоплатно або з частк. їх оплатою; обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для влас. споживання, пром. перероблювання (крім оборотів з реалізації (передачі) для вироб-ва підакциз. товарів), а також для своїх працівників; митна (у разі її відсутності – закупівельна) вартість імпорт. товарів (продукції), придбаних за іноз. валюту або в порядку обміну чи безоплат. передачі. А. з. обчислюються в твердих ставках в ЕКЮ (ЄВРО) з одиниці реаліз. (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції), а для імпорт. товарів – до оборотів, які визначаються, виходячи з митної (закупівельної) вартості з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів. А. з. із підакциз. товарів, що імпортуються в Україну, сплачуються у валюті України за валют. курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації, а з товарів (продукції), які вироблені й реалізуються в Україні, – за валют. курсом НБУ, що діє на перший день місяця, у якому здійснюється реалізація товару (продукції). Ставки А. з. диференційовані з окремих видів і груп товарів (продукції). Податк. законодавство України для окремих видів підакциз. товарів (продукції) встановлює особл. порядок нарахування та сплати. А. з. відіграють подвійну роль: як одне з важл. джерел доходу бюджету та як засіб обмеження споживання окремих підакциз. товарів (переважно соціально шкідл. – напр., тютюну, алкогол. напоїв), регулювання попиту й пропозиції товарів. У 1998 питома вага А. з. у доходах Зведеного бюджету України становила 4,4 %. Регулятивна функція А. з. виявляється завдяки динамічності його ставок. Величина податк. надходжень від А. з. залежить від еластичності попиту за ціною. Для товарів, еластичність попиту за ціною яких досить висока, збільш. ставок А. з. може привести не до зростання, а до зниження податк. надходжень за рахунок зниження обсягів споживання цих товарів у кількіс. вираженні. Завдяки високій еластичності надходжень від А. з. відносно динаміки нац. доходу, цей податок є ідеальним з погляду «вбудованого стабілізатора» екон. циклу. Для регулювання рівня рентабельності окремих підпр-в, виробів, а також для підвищення зацікавленості підпр-в у розширенні вироб-ва товарів, що мають підвищ. попит у населення, законодавство передбачає податк. пільги.

Літ.: Акцизний збір. К., 1997.

Л. М. Шаблиста


Покликання на статтю