Комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей Національна — Енциклопедія Сучасної України

Комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей Національна

КОМІ́СІЯ З ПИТА́НЬ ПОВЕ́РНЕННЯ В УКРАЇ́НУ КУЛЬТУ́РНИХ ЦІ́ННОСТЕЙ Національна Створ. 1992 відповідно до по­ста­нови КМ України, ліквідовано 1999. Комісія реалізовувала держ. політику стосовно віднов­лення та збереження нац. духов. спадщини, повернення в Україну культур. цінностей; координу­вала діяльність міністерств, відомств та ін. зацікавлених орг-цій; керувалася Конституцією і законами України, постановами ВР України, указами й розпоря­дженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями КМ України, нор­­мами міжнар. права. Осн. завдання: виявлення і облік культур. цінностей, які були вивезені до ін. держав і підлягали поверненню в Україну; координація ро­боти відповід. мін-в і відомств щодо визначення напрямів про­ведення дослідж. та вжиття практ. заходів для повернення на бать­ківщину нац. культур. цінностей; участь у реалізації заходів, по­­в'язаних із виконанням зобов'я­зань України як учасника міжнар. угод з питань захисту культур. цінностей, запобігання незакон. їх вивезенню та ввезенню, сприяння поверненню їх державам, яким вони належать. За період діяльності Комісії в Украї­­ну надійшли рукописи та архівні документи, твори мист-ва (кар­тини, скульптури, ікони) і друкована літ-ра, археол. і нумізмат. колекції, речі музей. характеру з Австрії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, США, Угорщини, Франції, Чехії, Швейцарії та ін. Комісія брала участь у роботі міжнар. орг-цій, конф., нарад з питань повернення, запобігання незакон. ввезенню та вивезенню культур. цінностей; у ме­жах своєї компетенції на ос­­нові чинного законодавства видавала накази, організовувала та контролювала їхнє виконання. Рішення Комісії були обо­в'яз­ковими для центр. і місц. органів держ. влади, підпр-в, установ, орг-цій. Видано «Каталог произведений Киевского музея русского искусства, утраченных в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (К., 1994), «Каталог втрачених експонатів національного музею у Львові» (К.; Л., 1996), «Каталог культурних цінностей, викрадених з му­зеїв та культових споруд України (1984–1998)» (1999); у рамках держ. програми «Повернуті імена» – наук.-популярну серію про видат. діячів культури і науки укр. діаспори, зокрема дослідж. «Василь Хмелюк» О. Федорука, зб. матеріалів міжнар. конф. «Стравінський та Україна» (обидва – 1996), «Мистецтво української діаспори» (1998; усі – Київ). Голова – О. Федорук (1992–99).

Літ.: Федорук О. Повернення культурних цінностей – повернення національної гідності // Віче. 1993. № 3; За­ремба С. Українське пам'ятко­знав­ство. Історія, теорія, сучасність. К., 1995.

О. В. Юрченко-Микита


Покликання на статтю