Комісія історично-географічного словника ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія історично-географічного словника ВУАН

КОМІ́СІЯ ІСТОРИ́ЧНО-ГЕОГРАФІ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ ВУАН Засн. 1918 як Постійна комісія для складання Істор.-геогр. слов­­ника укр. земель УАН з метою комплекс. вивчення істор. географії України та укладання Істор.-геогр. словника укр. земель, згодом також мала назву Істор.-геогр. комісія ВУАН. Первісно діяла при 1-му (Істор.-філол.), від 1931 – при Істор. циклі 2-го (Соц.-екон.) відділу ВУАН. Голо­­ва – О. Грушевський (від 1919), секр. – Й. Гермайзе. У різний час штат. співроб. були О. Баранович, І. Каманін, К. Лазаревська, М. Ткаченко, Г. Грушевська (Шам­­рай), нештат. – О. Андріяшев, С. Глушко, О. Грушевська, В. Єв­­фимовський, М. Жданович, С. Шам­­рай, В. Юркевич та ін. До співпраці залучали місц. крає­­знавців, зокрема І. Бойка, Ю. Ви­­ноградського та ін. Чл. комісії збирали матеріали істор.-геогр. змісту, складали статті словник. характеру, готували істор.-геогр. описи окремих регіонів України, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Донбасу, Холмщини, Галичини. Комісія видавала «Історично-географічний збірник» (4 т., 1927–31). Ліквідована 1933 під час реорганізації ВУАН разом з ін. істор. установами.

Літ.: Наукові установи та організації УСРР. X., 1930; Ананьєва Т. Б., Тодійчук О. В. Історично-географічний збір­­ник 1927–1931: Бібліогр. покажч. // Укр. археогр. щоріч. Вип. 2. К., 1993; Історія Національної академії наук України: 1929–1933: Док. і мат. К., 1998; Варава Т. Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН–ВУАН (1918–1931): За документами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжк. спадщина України. Вип. 10. К., 2005

О. В. Юркова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. В. Юркова . Комісія історично-географічного словника ВУАН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4369 (дата звернення: 24.09.2021)