Компанцева Лариса Феліксівна — Енциклопедія Сучасної України

Компанцева Лариса Феліксівна

КОМПА́НЦЕВА Лариса Феліксівна (13. 11. 1967, Луганськ) – мовознавець. Д-р філол. н. (2007). Закін. Луган. пед. ін-т (1989). Учителювала; 1991–2008 – у Луган. пед. ун-ті. Від 2008 – гол. н. с. Нац. академії оборони України; від 2009 – зав. каф. теорії і практики перекладу Нац. академії СБУ (обидві – Київ). Наук. дослідження: інтерлінгвістика, соц. комунікація, теорія комунікації.

Пр.: Политические ресурсы Интернета: гендерный конфликт // Украина: Зона контрадикции. Лг.; Женева, 2005; Философия Сети Интернет: школа Бер­нарда Лонергана и славянский опыт. Лг., 2006; Гендерные основы Интернет-коммуникации в постсоветском пространстве. Лг., 2008; Интернет-лингвистика: когнитивно-прагматический и лингвокультурологический подходы. Лг., 2008; Інтернет-лінгвістика: Навч. посіб. К., 2009.

О. М. Хорунжа

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. М. Хорунжа . Компанцева Лариса Феліксівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4379 (дата звернення: 23.10.2021)