Альгология — Енциклопедія Сучасної України

Альгология

«АЛЬГОЛО́ГИЯ» – міжнародний науково-технічний журнал. Засн. 1991 Відділ. заг. біології та Ін-том ботаніки НАНУ. Гол. ред. – С. Вассер (від 1991). Розрах. на фахівців у галузі теор., експерим. та приклад. альгології, гідро-, мікробіологів та всіх, хто використовує водорості як об’єкт дослідження. Виходить у Києві 4 рази на рік, публікує матеріали укр., рос. та англ. мовами. Друкує статті, присвяч. водоростям, їх розвиткові, розмноженню, охороні, ролі в екології довкілля, їх застосуванню у нар. госп-ві, медицині, харч. пром-сті. Від 1999 «А.» перевидається англ. мовою як розділ «Hydrobiological journal» (США).

Літ.: Вассер С. П. К нашим читателям и авторам // Альгология. 1991. Т. 1, № 1; Вассер С. П., Алейникова М. Д. Журнал «Альгология»: Первые три года // Там само. 1994. Т. 4, № 1.

Н. В. Кондратьєва

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Н. В. Кондратьєва . Альгология // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43892 (дата звернення: 25.07.2021)