Альтернативна служба — Енциклопедія Сучасної України

Альтернативна служба

АЛЬТЕРНАТИ́ВНА СЛУ́ЖБА – форма відбування військової повинності замість строкової служби у ЗС країни. Є в більшості країн світу, де існує заг. військ. повинність. 8 березня 1989 Комісія міжнар. права ООН ухвалила резолюцію, в якій визнано право кожної людини на А. с. як законне здійснення свободи совісті; зазначено, що подвійний термін «А. с.» не є прихованою формою покарання за відмову служити у військ. формуваннях. В Україні А. с. запроваджено Законом «Про альтернативну (невійськову) службу» (грудень 1991); 1996 закріплено в Конституції. У лютому 1999 прийнято нову ред. закону, що регламентує організац.-правові засади А. с., зокрема зафіксовано, що в умовах воєнного або надзвичай. стану можуть установлюватися окремі обмеження права громадян на проходження А. с. із зазначенням строку дії цих обмежень. Громадяни мають право на А. с., якщо виконання військ. обов'язку суперечить їхнім реліг. переконанням, і вони належать до узаконених в Україні реліг. орг-цій, віровчення яких не допускає користування зброєю. За громадянами, що проходять А. с., зберігаються соц.-екон., політ. та особисті права і свободи, за винятками, визначеними законами України і відповідно до Конституції. Порядок проходження А. с. визначають Закон «Про альтернативну (невійськову) службу» та нормат.-правові акти України. А. с. громадяни проходять на підпр-вах, установах, орг-ціях, що перебувають у держ. або комунал. власності, діяльність яких пов'язана із соц. захистом насел., охороною здоров'я, захистом довкілля, буд-вом, житл.-комунал. та с. госп-вом, а також у патронаж. службі в орг-ціях Т-ва Червоного Хреста України. Тривалість А. с. – 27 місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікац. рівнем спеціаліста, магістра, – 18. Для вирішення питань проходження А. с. створюються комісії у справах А. с. України, АР Крим, обл., Київ. та Севастоп. міські, за потреби – рай. та міські комісії. Громадянин, направлений на А. с., не має права ухилятися від її проходження; брати участь у страйках; займатися підприємн. діяльністю; навч. у закладах освіти, крім серед. або вищих із вечір. або заоч. формами навч.; у разі порушення цих норм комісія може скасувати своє рішення про направлення на А. с., після чого громадянин підлягає призову на строкову військ. службу на заг. підставах. А. с. припиняється із закінченням строку її проходження або достроково за рішенням комісії.

Літ.: Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» // Відомості ВР України. 1999. № 15.

В. Ф. Баранівський


Покликання на статтю