Комсомольський історико-краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Комсомольський історико-краєзнавчий музей

КОМСОМО́ЛЬСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1999 у м. Комсомольськ Полтав. обл. Відкрито для відвідувачів 2000. До К. і.-к. м. при­єднано експозицію музею Полтав. гірн.-збагачув. ком­біна­ту. Нині тут зберігаються бл. 10 тис. експонатів осн. і бл. 14 тис. наук.-допоміж. фондів. Бібліотеч. фонд налічує понад 1 тис. наук. і наук.-популяр. книг, період. видань, словників та енциклопедій. Реконструйовані та ново­створ. експозиції: «Палеонтол. колекція», «Стародавня історія (археологія)», «Край у часи пізнього середньовіччя», «Укр. ха­та», «Історія геол. дослідж. краю», «Історія буд-ва м. Комсомольськ і гірн.-збагачув. комбінату», «Історія підрозділів гірн.-збагачув. комбінату», «Історія м. Комсомольськ». Є кінолекц. зал, в яко­му об'єднані виставк. і експозиц. функції (мінералог. колекція та картинна галерея). Серед унікал. експонатів – макет птеранодона, серп епохи бронзи, скіф. кинджал, казанок галь­­штат. культури, лицар. обладун­ки, речі будівничих Комсомольська поч. 1960-х рр. Є аудіотека класич. музики, відео­тека наук.-популяр. і докум. фільмів. 2005 музей поповнено археол. комп­лек­сом «Святині» (скансен). Му­­зейні працівники проводять лекц. і громад. роботу, дні відкритих дверей за спец. екскурс. програмами, зустрічі з видат. людьми. Раз на 2 р. у музеї організовують «Шиловські читання» (на честь одного з перших дослідників археол. спадщини околиць міста Ю. Шилова), учас­ники яких представляють нові наук. матеріали з давньої історії краю. Традиц. також стали учнів. краєзнавчі «Кащеєвські читан­ня» (на честь місц. крає­знавця Ю. Кащеєва). К. і.-к. м. видає щоріч. краєзнав. альманах «Свіча­до Подніпров'я». Дир. – Т. Стахів.

Літ.: Комсомольський історико-крає­знавчий музей // Музеї України. 2006. № 2.

В. Д. Полтавець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. Д. Полтавець . Комсомольський історико-краєзнавчий музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4412 (дата звернення: 25.10.2021)