Андріяшев Олександр Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Андріяшев Олександр Михайлович

АНДРІЯ́ШЕВ Олександр Михайлович (20. 08(01. 09). 1863, Чернігів – 1939, Київ) – історик, архівіст, археограф, джерелознавець. Закін. Київ. ун-т (1886) та С.-Петербур. археол. ін-т (1905). Працював в архівах Ревеля (нині Таллінн), Риги. Працюючи в С.-Петербур. археогр. комісії, досліджував історію Новгорода. Брав участь у роботі 15-го (Новгород, 1911) та 16-го (Москва, 1913) археол. з'їздів. Повернувся до Києва влітку 1917, працював зав. відділу Київ. центр. архіву давніх актів. Опублікував низку джерелознав. праць, зробив опис багатьох колекцій архіву. Був чл. Археогр. комісії при АН СРСР та при ВУАН, почес. чл. Новгород. т-ва шанувальників старожитностей, чл.-ред. «Комісії біографічного словника», чл. Історико-геогр. комісії та Комісії старої України при ВУАН (від 1928 голова).

Пр.: Очерк истории Волынской земли до конца 14 в. К., 1887; Нарис історії колонізації Київської землі до кінця 15 в. // Київ та його околиця в історії і пам'ятках. Зап. УНТ. К., 1926. Т. 22; Нарис історії колонізації Сіверської землі до початку 16 в. // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1928. Кн. 20; Перший архівар Брацлавського земського суду // Арх. справа. 1928. № 7; Літописне Болохово і Болоховські князі // Зап. істор. секції ВУАН. К., 1929. Т. 32; Актові книги Київського Центрального Архіву Давніх Актів // Центр. архів стародав. актів у Києві. К., 1929.

Літ.: Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців. Кам'янець-Подільський, 1993; Його ж. Історичне краєзнавство Правобережної України 19 – на поч. 20 ст. Хм., 1995; Михальченко С. И. Историк Александр Михайлович Андрияшев // Регіональне та загальне в історії. Дн., 1995; Ворончук І. Андріяшев Олександр Михайлович // Українські архівісти: Біобібліогр. довід. Вип. 1 (19 ст. – 1930-і рр.). К., 1999.

Г. П. Герасимова


Покликання на статтю