Ком’як Валентина Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Ком’як Валентина Михайлівна

КОМ’Я́К Валентина Михайлівна (17. 12. 1949, Одеса) – фахівець у галузі математичного і комп’ютер­ного моделювання. Д-р тех. н. (1996), проф. (2003). Закін. Хар­ків. ін-т радіоелектроніки (1972). Працювала в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (1976–97): від 1984 – ст. н. с.; від 1997 – проф. каф. фіз.-мат. дисциплін Нац. ун-ту цивіл. захисту України (обидва – Харків). Наук. дослідження: методи матем. і комп’ю­тер. моделювання.

Пр.: Элементы теории геометричес­кого проектирования. К., 1995 (спів­авт.); Елемент геометричного проектування у задачах прогнозу поширення лісової пожежі // Прикладна геометрія та інж. графіка. 1999. Вип. 66 (спів­авт.); Математическая модель одной задачи раскроя материалов в легкой промышленности // Матем. моделиро­вание в образовании, науке и пром-сти. С.-Пе­тербург, 2000 (спів­авт.); Раціональне розбиття множин при територіальному плануванні в сфері цивільного захисту. Горлівка, 2008 (спів­авт.); Задачи геометрического проектирования: размещения, покрытия, разбиения // Прикладна геометрія та інж. графіка. 2010. Вип. 86.

В. Л. Рвачов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. Л. Рвачов . Ком’як Валентина Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4435 (дата звернення: 20.09.2021)