Корнієнко Григорій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Григорій Іванович

КОРНІЄ́НКО Григорій Іванович (03. 11. 1936, м. Васильків Київ. обл. – 05. 12. 2005, Київ) – кібернетик. Д-р тех. н. (1983), проф. (1986). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1976). Премія ім. В. Глушкова АН УРСР (1985). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1959). Відтоді працював в Ін-ті кібернетики АН УРСР (Київ): 1972–86 – заст. дир. з наук. роботи СКБ матем. машин і систем; 1986–93 – проф. каф. автоматизації експерим. дослідж., 1993–2005 – каф. звукотехніки та реєстрації інформації Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Осн. напрями наук. діяльності: дослідж. і розроблення засобів елек­­тронно-обчислюв. техніки, систем автоматизов. керування, інформ. і телекомунікац. технологій (теорії захисту інформації та дослідж. мереж мобіл. зв'яз­­ку).

Пр.: О средствах создания математического обеспечения микро­­процес­­сорных систем // Кибернетика. 1979. № 4; Особенности динамического обслуживания программ в системах экс­­пресс обработки данных // Там само. 1980. № 5; Расчет объема ОЗУ и ве­­личины выборки N при статистической обработке экспериментальной инфор­­мации в системах с распределенной обработкой // Там само. 1986. № 4; Библиографическая база данных, реализованная с применением средств СУБД МИКРО-РС-2 и текстового процессора // Кибернетика и систем. ана­­лиз. 1990. № 6; усі – спів­авт.

В. В. Пілінський


Покликання на статтю