Колачов Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Колачов Олександр Олександрович

КО́ЛАЧОВ Олександр Олександрович (08(20). 12. 1891, м. Єкатери­нодар, нині Краснодар, РФ – 14. 02. 1971, Чернівці) – лікар-терапевт. Канд. мед. н. (1952). Учасник 1-ї і 2-ї світ. воєн, воєн. дій 1918–20. Бойові нагороди. Навч. у Варшав. ун-ті (1912–15), закін. мед. ф-т Ростов. ун-ту (РФ, 1923), де й працював до 1941 (згодом мед. ін-т). Від 1946 – у Чернів. мед. ін-ті: 1953–58 – зав. каф. пропедевтики внутр. хвороб; 1958–68 – гол. терапевт Чернів. облздороввідділу. Наук. дослідж. з проблем військ.-польової терапії та лікування ревматизму. Вперше діагностував і описав бу­ковин. геморагічну лихоманку.

Пр.: Опыт диспансеризации в дейст­вующей армии // Вопр. военно-полевой терапии. 1944. Т. 2; Легочные нагноения и туберкулез // Сб. науч. тр. Чернов. мед. ин-та. 1956; Об острых нарушениях моз­гового кровообращения // Там само. 1958.

В. І. Білоус


Покликання на статтю