Athenаeum Wileńskie — Енциклопедія Сучасної України

Athenаeum Wileńskie

«ATHENAEUM WILEŃSKIE» – історичний часопис, орган Вільнюського товариства друзів науки, що виходив у 1923–39 польською мовою. Періодичність: від чотирьох номерів на рік до одного на 2 р. Публікував праці з історії, мист-ва, нумізматики, сфрагістики Литви, зокрема документи про повстання 1794, 1831 та 1863, про Кедайнський договір 1655, бібліографію з історії Великого князівства Литовського та Вільнюс. ун-ту. Дотримувався «унійних» поглядів; нерідко тенденційно інтерпретував факти історії Литви. Вийшло всього 14 томів. У збірнику опубл. чимало матеріалів, що стосуються історії укр. земель, зокрема тих, що входили у 13–15 ст. до складу Великого князівства Литовського.

Літ.: I. Petrauskienе. Vilniaus mokslo istorijos Lietuvoje. 1979. T. 4; F. Jumelis. Bibliografia zawartości «Athenаeum Wileńskiego». Pamiętnik Biblioteki Kórnickich, 1983. Z. 20.

А. П. Непокупний

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
А. П. Непокупний . Athenаeum Wileńskie // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44580 (дата звернення: 25.10.2021)