Артіль — Енциклопедія Сучасної України

Артіль

АРТІ́ЛЬ – форма добровільного об'єднання людей для спільної господарської діяльності з подальшим розподілом між ними одержаного доходу. А. може бути юрид. особою. А. як госп. громад. об'єднання в Україні відомі здавна. Особливо поширена була супряга, традиц. форма угоди самост. господарів-селян, які, не маючи достатньої кількості робочої худоби, об'єднували тяглову силу, знаряддя і свою працю для оранки, збирання врожаю, молотьби тощо. Засновувались А. чумаків, до пізніших часів дожили А. гончарів (Полтавщина, Чернігівщина), А. рибалок на Азов. й Чорномор. узбережжях. Ефективнішою була кооперація. Відчутного розвитку в Україні вона набула перед 1-ю світ. війною, особливо в зх. областях. За рад. влади, від кін. 20-х рр., кооперування стало примусовим. Офіц. назва колгоспів – «сільськогосподарська артіль» (за статутом 1935). Старі рибал. А. були перетворені на рибал. колгоспи. А. за рад. часів утратила найважливішу ознаку цієї форми громад. праці – добровільність, перетворившись на засіб цілковитого підпорядкування людини інтересам держави, а тому люди уникали навіть назв «артіль», «кооперація». З розбудовою в Україні ринк. економіки добровіл. об'єднання людей для спільної праці набувають ін. форм і мають відмінні назви, напр., акціонерне товариство, кооператив, спільне підприємство тощо. Форми власності й матеріал. відповідальність у них різні.

Літ.: Щербина Ф. Очерки южно-русских артелей и общинно-артельных форм. О., 1880; Левитский Н. В. Артельный договор. О., 1895; Кучин И. Рыболовные артели и мелкий кредит: (Из докл. 3-го Всерос. Съезда рыбопромышленников в Санкт-Петербурге в 1910 г.). К., 1910; Михайлюк К. Молочарські спілки (артілі): Практ. поради про те, як їх заснувати і провадити в них хазяйство та щотоводство. К., 1911; Первая Киевская футлярно-переплетная и печатная артель за десять лет: Возникновение и развитие артели. К., 1913; Сапожников И. Ученики и наемный труд в производительно-трудовых артелях. К., 1913; Як заснувати молочарське товариство (артіль). К., 1913; Сборник постановлений общих собраний артели русских инженеров в Харькове 1902– 1912 г. Х., 1914; Баланси артілей системи Облпромради, Облкоопінсоюзу і Лісопромсоюзу м. Києва і Київської області на 1 січня 1939 р. К., 1939; Гарчева Л. П. Создание сельскохозяйственных артелей в Советской Республике Тавриды [1918 г.] // Актуальные проблемы аграрной истории Украины: Сб. науч. тр. Дн., 1980.

О. В. Савченко


Покликання на статтю