Архангельський Андрій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Архангельський Андрій Дмитрович

АРХА́НГЕЛЬСЬКИЙ Андрій Дмитрович (Архангельский Андрей Дмитриевич; 26. 11 (08. 12). 1879, Рязань, РФ – 16. 04. 1940, Москва) – російський геолог. Акад. АН СРСР (1929). Закін. Моск. ун-т (1904). Від 1918 – проф. цього ун-ту. 1934–39 – дир. Геол. ін-ту АН СРСР. Автор праць з геології, засновник порівнял. літології, на основі якої вивчав історію розвитку Чорного м., геол. будову його дна, розробив оригін. теорії походження нафти і бокситів. У межах України вивчав геол. структури і тектоніку Сх.-Європ. платформи, геол. будову пн.-зх. окраїн Донец. басейну, стратиграфію і генезис крейдових і палеогенових фосфоритів Дніпров.-Донец. западини, антропогенові відклади Чернігівщини. Багато зробив для з’ясування геол. історії Чорного м. і прилеглих тер. Керчен. п-ва і Крим. гір; склав карти і геол. розрізи донних відкладів Чорномор. басейну, досліджував тектоніку Крим. гір, землетруси, грязьовий вулканізм і нафтові родовища Керчен. п-ва. За дослідження нафтонос. провінції Причорномор’я А. присуджено премію ім. В. Леніна (1928).

Пр.: К вопросу об условиях залегания докембрийских пород в восточных частях Южно-Русской мульды // Тр. Особой комиссии по исслед. КМА при Президиуме ВСНХ. 1924. Вып. 5; Сеноманские и третичные фосфориты Южно-Русской впадины // Фосфориты СССР. Ленинград, 1927 (співавт.); Геологическое строение и история развития Черного моря. Москва; Ленинград, 1938 (співавт.).

Літ.: Шатский Н. С. Андрей Дмитриевич Архангельский. Москва, 1944; Гордеев Д. И. Андрей Дмитриевич Архангельский (1879–1940). Москва, 1981.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Архангельський Андрій Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44754 (дата звернення: 29.09.2021)