Археологія — Енциклопедія Сучасної України

Археологія

«АРХЕОЛО́ГІЯ» – журнал, орган Інституту археології НАНУ. Виходить від 1989 у Києві 4 рази на рік. Висвітлює наук. досягнення в галузі археол. вивчення тер. України та суміж. територій, а також актуальні питання стародав. історії, зокрема антропогенезу й початку заселення Сх. Європи, індоєвроп. спільноти, скіф. державності, антич. цивілізації, етногенезу слов'ян, історії й культури України-Русі, доби Козаччини та ін. Журнал має рубрики: «Статті», «Публікації археол. матеріалів», «Нові відкриття і знахідки», «Археологія за кордоном», «Дискусії», «Рецензії», «Пам'ять археології», «Охорона пам'яток археології», «Першоджерела», «До методики археологічних досліджень», «На допомогу вчителю», «Хроніка».

В. М. Зубар


Покликання на статтю