Колесников Аркадій Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Колесников Аркадій Георгійович

КОЛЕ́СНИКОВ Аркадій Георгійович (22. 11(05. 12). 1907, м. Юрбурґ Ковен. губ., нині Юрбакас, Литва – 04. 04. 1978, Севастополь) – гідрофізик, океанограф. Д-р фіз.-мат. н. (1943), проф. (1947), акад. АН УРСР (1967). Держ. премії СРСР (1970) та УРСР у галузі н. і т. (1979, посмертно). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. вище тех. уч-ще (1930). Відтоді працював у Всесоюз. теплотех. ін-ті (до 1932); ст. н. с. сушил. лаб. НДІ луб’я­них культур (1937–38); від 1938 – у відділі фізики моря Ін-ту теор. геофізики АН СРСР (усі – Мос­ква), на базі якого 1942 створ. Мор. гідрофіз. лаб. АН СРСР (від 1948 – ін-т, що 1961 підпорядк. АН УРСР, а 1963 перевед. до Севастополя): від 1945 – заст. дир., від 1962 – дир., від 1974 – зав. відділу турбулентності. Од­ночасно 1948–62 очолював каф. фізики моря і вод суші Моск. ун-ту. Наук. дослідження: фізика льо­­доутворення, русл. потоків (запропонував теор. модель кристалізації переохолодж. води, спів­авт.); турбулент. обмін у привод. шарі атмосфера–океан; океанічна турбулентність; терміка морів, озер, водосховищ і конвективні процеси у них (зокрема розв’язав задачу про формування добового руху т-ри моря); автоматизація збирання, передавання та оброблення інформації. Під його кер-вом розвинуто новий наук. напрям у гідрофізиці – інструм. дослідж. глибоковод. турбулентності; роз­роблено низку приладів для пошук. глибоковод. апаратів на за­мовлення Гол. упр. з навігації та океанографії ВМФ СРСР (1968). Брав участь у дослідж. течій Ло­моносова і тропіч. Атлантики.

Пр.: О скорости нарастания льда в море // Проблемы Арктики. 1940. № 9; О ходе температур воды в водохранилище в зимний период // Докл. АН СРСР. 1953. Т. 42, № 1; Глубоководный автоматический турбулиметр – прибор для регистрации турбулентных пульсаций скорости и температуры // Океанология. 1963. № 5 (спів­авт.); Аппаратура для измерения энергии, передаваемой нормальным давлением ветра морским волнам // Там само. 1964. № 3; Подповерхностное течение Ломоносова // Течение Ломоносова: Сб. К., 1966 (спів­авт.); Структура и принципы построения автоматизированной информационной системы для океанографических исследований // Мор. гидрофиз. исслед. 1967. № 8 (спів­авт.); Океанографический атлас Тропической Атлантики: В 2 т. Париж, 1976 (спів­авт.).

Літ.: Аркадий Георгиевич Колесников – ученый, учитель, созидатель (к 100-летию со дня рождения): Библиография. Св., 2007; Михайлов Н. П. Академик АН УССР Аркадий Георгиевич Колесников (к 100-летию со дня рождения) // МГЖ. 2007. № 6.

О. Є. Совга

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. Є. Совга . Колесников Аркадій Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4479 (дата звернення: 23.09.2021)