Archiv für Slavische Philologie — Енциклопедія Сучасної України

Archiv für Slavische Philologie

«ARCHIV FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE» (AfslPh, Jagiã-Archiv, JA, Archiv) – перший міжнародний славістичний журнал. Засн. і ред. (1875–1920) В. Яґич. Виходив щокварталу у Берліні нім. мовою, до 1929 опубліковано 42 томи (від 38 тому редагував Е. Бернекер). Тематика «А.» широка: заг. питання славістики, старослов'янська і всі слов'ян. мови, міжслов'янські і зв'язки слов'ян з ін. народами. «А.» мав рубрики: наук. статті, критика, бібліографія, короткі повідомлення. У кінці кожного тому подавалися індекси прізвищ та описаних слів. Ред. як дійсний чл. С.-Петербур. АН дотримувався рос. офіц. норм, і термін «український» в «А.» передавався словом «kleinrussisch». Окрім слов'ян. учених, в «А.» друкувалися славісти з усієї Європи. Україніку представляли дослідження С. Смаль-Стоцького про аналогію (т. 8–9), І. Верхратського про наголос, говори р-ну Карпат (т. 3, 15–16, 25), О. Броха про лемків. говори (т. 16, 19), К. Ганкевича про наголос (т. 2), нар. етимологію (т. 11), О. Потебні про слов'ян. палаталізацію (т. 3), О. Калужняцького про слов'ян. пам'ятки (т. 12), О. Маковея про І. Гундуліча (т. 26), М. Тершаковця про відношення дум до пд.-слов'ян. фольклору (т. 29), І. Франка про кирило-мефодієв. легенду (т. 28) та ін. «А.» містив чимало рец. на україністичні праці: П. Житецького на «Слово о пълку Игоров®…» О. Огоновського (т. 2); В. Яґича на «Очерк звуковой истории малорусского наречия» П. Житецького (т. 2), на праці О. Потебні «К истории звуков русского языка» (т. 5), «Из записок по русской грамматике» (т. 2, 8), «Объяснение малорусских и сродных народных песен» (т. 8), «Слово о полку Игорове» (т. 3) та ін., «Хлеб в обрядах и песнях» М. Сумцова (т. 9); А. Брюкнера на «Studien auf den Gebiete der ruthenischen Sprache» О. Огоновського (т. 6); С. Облака на «Очерк литературной истории малорусского наречия» П. Житецького (т. 13); А. Маґуліса на «Діалектологічну класифікацію українських говорів» В. Ганцова (т. 40); М. Сперанського на «Літературу українського фольклору 1777–1900» Б. Грінченка (т. 24) та ін. Різні питання україністики і славістики в «А.» висвітлювали також В. Загайкевич, О. Колесса, О. Кочубинський, І. Свєнцицький, М. Сумцов та ін. «А.» був добре відомий в Україні, зіграв значну роль у розвитку укр. філології та популяризації укр. культури у світі.

Літ.: Fr. Pastrnek. Bibliographische Ütersicht über die slavische Philologie. 1876–1891. Archiv für Slavische Philologie. Berlin, 1892; K. Günter. Archiv für Slavische Philologie. Gesamtinhaltsverzeichnis, 1962.

Й. О. Дзендзелівський

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Й. О. Дзендзелівський . Archiv für Slavische Philologie // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44815 (дата звернення: 25.10.2021)