Архіви України — Енциклопедія Сучасної України

Архіви України

«АРХІ́ВИ УКРАЇ́НИ» – науково-практичний журнал Державного комітету архівів України. Відп. ред. Р. Пиріг. Засн. 1947 Архівним упр. МВС УРСР із назвою «Науково-інформаційний бюлетень». Того ж року вийшло одне число, протягом 1948–50 – по два, 1951– 55 – по три, 1956–59 – по чотири числа на рік, накладом 250–1200 прим.; розсилався архів. установам України. Від 1960 «Науково-інформаційний бюлетень» (від липня–серпня 1966 – «Архіви України») став періодичним передплатним виданням Архів. упр. (від 1974 – Гол. архівне упр.) при РМ УРСР, що виходить один раз на два місяці обсягом 6, а від 1978 – 5 друк. арк., накладом 6–21,5 тис. прим. Усього вийшло 224 числа. Упродовж 1949–57 видавався рос. мовою. Від 1991 – сучасна назва. У виданні публікуються статті і повідомлення з історії, теорії і практики архів. справи, діловодства, історії України, джерелознавства, краєзнавства, археографії, дипломатії, палеографії, хронології, метрології, геральдики, сфрагістики та ін. спец. дисциплін, добірки документів, огляди джерел з історії України. Значне місце у вид. займають критико-бібліогр. і бібліогр. матеріали з питань історії, історії міст і сіл, культури і спец. істор. дисциплін. У додатках протягом 1965–71 друкувалися матеріали до укр. бібліогр. словника («Літературна Полтавщина», «Літературно-мистецька і наукова Івано-Франківщина»), матеріали до словника псевдонімів укр. письменників тощо.

Літ.: Архіви України. Науково-інформаційний бюлетень Головного архівного управління при Раді Міністрів Української РСР: Системат. покажч. 1971–1987 рр. К., 1988; Архіви України: Бібліогр. покажч. змісту 1947– 1970 рр. К., 1999.

І. Л. Бутич


Покликання на статтю