Архівна справа — Енциклопедія Сучасної України

Архівна справа

«АРХІ́ВНА СПРА́ВА» – спеціальне наукове неперіодичне (книга 1), а згодом періодичне науково-популярне видання (від книг 2–3), присвячене історії, теорії, практиці архівної справи. Виходило 1925–31 у Харкові. Друк. орган Центр. архів. упр. (ЦАУ) УСРР. 1931 виходив під назвою «Радянський архів». Усього вийшло 21 число (в 17-ти кн.) накладом 750–1400 прим. Редколегію очолював завідувач ЦАУ, до її складу за час існування журналу входили Д. Багалій, В. Веретенников, М. Гливенко, Ф. Герасименко, Є. Іванов, М. Рубач, С. Семко-Козачук, О. Сенченко, С. Тетін, Р. Шпунт. Автор. колектив: О. Барабашов, В. Барвінський, О. Водолажченко, Я. Жданович, В. Максаков, В. Міяковський, В. Нікітін, О. Оглоблин, В. Романовський, К. Харлампович, П. Федоренко, І. Шабатін, М. Яновський та ін. Журнал висвітлював питання теорії та методики архів. справи, торкався архів. життя в СРСР і за кордоном, подавав відомості про діяльність центр. і місц. архів. управлінь, приділяв увагу бібліогр. інформації, мав консультац. відділ. У кн. 2– 4 друкувався з окремою пагінацією археогр. додаток – «журнал в журналі» – «Червоний архів» (редколегія: Д. Багалій, В. Веретенников, Є. Іванов, М. Рубач), де публікувалися переважно матеріали з дореволюц. історії України.

І. Б. Матяш


Покликання на статтю