Кононов Ілля Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Кононов Ілля Федорович

КО́НОНОВ Ілля Федорович (01. 11. 1955, с. Пахалівка Слов'яносерб. р-ну Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – соціолог. Д-р соціол. н. (2006), проф. (2007). Засл. діяч н. і т. України (2017). Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (1979), де й працює (нині Луган. ун-т): від 1993 – зав. каф. філософії та соціології. Досліджує проблеми соціології регіонів і етносоціології, зокрема просторової орг-ції сусп-ва, ре­­гіон. системи України; специфіку регіон. спільноти Донбасу.

Пр.: Етнос. Цінності. Комунікація. (Дон­бас в етнокультурних координатах України). Лг., 2000; Кризис и самоорганизация. Шахтерские города и по­­селки Донбасса в период реструкту­ризации угольной промышленности: социальное и экологическое измерения. Лг., 2001 (спів­авт.); Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная украинская реальность. Лг., 2002 (спів­авт.); Донбасс и Галичина в зеркалах региональных сознаний (по материалам групповых интервью) // Методологія, теорія та практика соціол. аналізу сучас. сусп-ва: Зб. наук. пр. Вип. 15. Х., 2009.

О. М. Хорунжа

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
О. М. Хорунжа . Кононов Ілля Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4485 (дата звернення: 25.10.2021)