Кононов Юрій Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Кононов Юрій Микитович

КО́НОНОВ Юрій Микитович (01. 01. 1952, м. Кіровабад, нині Ґянджа, Азер­байджан) – фахівець у галузі ме­­ханіки. Д-р фіз.-мат. н. (2006), проф. (2007). Закін. Донец. ун-т (1974), де й працює від 1976 (з перервою): від 2006 – проф. каф. приклад. механіки і комп'ютер. технологій. 1981–92 – зав. сектору СКТБ систем упр. Ін-ту приклад. математики і механіки АН УРСР (Донецьк). Наук. до­­слідж.: динаміка та стійкість руху твердого тіла й системи пружно зв'язаних твердих тіл із рідиною і пружними включеннями, гідро­пружності, хвилові рухи стратифіков. рідини.

Пр.: On the rotation stabilization of the unstable gyroscope containing fluid by rotating the rigid body // J. Facta Uni­versitatis. Series Mechanics, Automatic Control and Robotics. 2005. Vol. 4, № 17 (спів­авт.); Об устойчивости движения системы n связанных твердых тел с полостями, содержащими жидкость // Механика твердого тела. 2006. Вып. 36; Об устойчивости упругих пластинок, разделяющих многослойную идеальную жидкость // Актуал. аспекты физ.-мех. исследований. Механика. К., 2007 (спів­авт.); Влияние диссипативного и постоянного моментов на устойчивость равномерного вращения в сопротивляющейся среде волчка Лагранжа с идеальной жидкостью // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. А. 2008. № 1 (спів­авт.); Свободные колебания упругих мембран и двухслойной жидкости в прямоугольном канале с упругим дном // Прикладна гідромеханіка. 2009. Т. 10, № 1 (спів­авт.).

В. М. Марійко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Марійко . Кононов Юрій Микитович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4491 (дата звернення: 23.10.2021)